Archive for the ‘karışık’ Category

Articles

Yıl 2040, Yer Kürdistan

In karışık,köşe yazıları,kürdistan,kürtler,mustafa akyol,mustafa akyol yazıları,star gazetesi yazıları,Yer Kürdistan,Yıl 2040 on Mart 20, 2010 tarafından yusufmirza

[7 Ekim 2009 tarihli Star gazetesinde yayınlandı]

KRT (Kürt Radyo ve Televizyonu) 19.30 Ana Haber Bülteni:
– Sayın seyirciler, bugün Ulusal Şef tarafından Botan Cumhuriyet Parkı’nda yapılan açıklamada Kürt Ulusal Devrimi’nin kazanımları tüm ulusa hatırlatıldı. Emperyalizme karşı verilen çetin bir savaşımdan sonra elde edilen bağımsızlığın her Kürt için en kutsal değer olduğunun altını çizen Ulusal Şef, on yıl önce kaybettiğimiz Yüce Önderlik’in ilkelerinin önemini de bir kez daha vurguladı.
Ancak Kürdistan’ı karanlıklardan aydınlığa çıkarma mücadelesinin henüz yeni başladığını, gerekirse bin yıl daha süreceğini belirten Ulusal Şef şöyle dedi:
Tarihin en eski ve uygar ulusu olan, matematiği ve tekerleği icad eden, başka herkesten önce çömlek yapan Kürtlerin bu medeni vasfı, ne yazık ki bin yıl önce kendilerine zorla unutturulmuştur. Önce Arap sonra da Türk emperyalizmi altına giren halkımız, hem öz benliğinden uzaklaştırılmış, hem de kasten geri bıraktırılarak fakirliğe mahkum edilmiştir.”
Bu makûs talihi yenmek için başlayan Kürt Ulusal Devrimi’nin azimle yoluna devam ettiğini belirten Ulusal Şef, çok partili düzen isteyenlerin gaflet içinde olduklarını söyledi. Kürdistan’ın dört bir yanının düşmanlarla çevrildiğini, eski emperyalist döneme özlem duyan Türk işbirlikçilerinin ve kafaları örümcek ağları ile sarılmış gericilerin ise pusuda beklediğini anlatan Ulusal Şef, “demokrasi elbette nihai hedefimizdir, ancak devrimi başlatan önce onu tamamlayacaktır” dedi.

Ulusal Şef, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında Kürt halkını toprak ağalarının boyunduruğundan kurtarmak için üç yıl önce başlatılan ulusal kollektivizasyon programındaki sevindirici gelişmelere de değindi. “Bu kan içici yarasa sınıfı artık tarihe karışmaktadır” müjdesini verirken, devletleştirilen toprakların sadece Kürdistan Halk Partisi üyelerine dağıtıldığı yönündeki asılsız söylentilerin de hain dimağların ürünü olduğunu belirtti.
Sayın seyirciler, gündemdeki diğer bazı haber başlıkları şöyle:
– Amed pazarında “Vatandaş Kürtçe Konuş” kanuna muhalefet ettikleri tespit edilen üç kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kendilerini Türk zanneden bu gafillerin öz be öz Kürt olduğunu, Yeniden Biliçlendirme Programı çerçevesinde eğitim kamplarına gönderileceklerini açıkladı.
İrticaya karşı yürütülen operasyonlarda iki ayrı grup, kullandıkları yasadışı dinci yayınlar, Arapça yazılı tabelalar, tesbihler, bilgisayarlar ve iPhone 8G telefonlar ile birlikte tutuklandı. Arap ve Türk mollaların kitaplarını okuyup çoğaltarak ümmetçi propaganda yürüttükleri tespit edilen mürtecilerin, devrim kanunlarına muhalefetten Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanması bekleniyor.
Sayın seyirciler, aldığımız bir son dakika gelişmesini aktarıyoruz. Ararat dağı civarında bir grup Türk işbirlikçisi eşkıyanın başlattığı isyana yeni bir darbe daha indirildi. Kürd’ün demir kartalları asileri bomba yağmuruna tutarken, bazı şakilerin de Zilan deresinde sıkıştırıldığı bilgileri geliyor…
(NOT: Gelecek elbette bugünden bilinmez. Yukarıdaki “kara senaryo” da, George Orwell’in “Hayvan Çiftliği” gibi, biraz karikatürizedir. Ancak gerçekleşmesi hiç de ihtimal dışı değildir. Kürt milliyetçilerinin kapıldığı ideolojik hastalıklardan böyle despot bir devlet pekâlâ çıkar.
İşbu sebeple, bugünkü “Kürt açılımı”nın başarıya ulaşması, hem Türkiye genelinin hem de Kürtler’in hayrınadır. Kürtler’in selameti, “Türkler”den değil, despotizmden kurtulmaktadır.
Ha, eğer böyle bir devlet kurulursa, bunun sorumlusu da sadece “Kürt devrimcileri” değil, aynı zamanda Kürtleri Türkiye’den soğutmak için her yolu deneyen ve her açılımı baltalayan Türkçüler olacaktır. Baykal, Bahçeli ve daha niceleri gibi…)
Reklamlar

Articles

Savaşçıyı Savaştan Sonra Öldürmek…

In aztekler,aztekler kimdir,ölüm,barış,karışık,kültür,ordan burdan,savaş stratejileri,savaşçılar,savaşta aztekler on Mart 15, 2010 tarafından yusufmirza

Aztek Krallığı hakkında herkes az ya da çok bilgi sahibidir. Orta Amerika’da bugünkü Meksika’dan, Arjantin’in kuzeyine kadarki coğrafyaya hükmeden bir imparatorluk kuran Aztekler, kendilerine has tarım teknolojilerine, üstün bir astronomi bilgisine ve ilginç bir dine sahiptiler. Bölgelerinde kendilerine tehdit oluşturabilecek her türlü topluluğu bertaraf etmişler ve hakimiyetlerini sağlamlaştırmışlardır. Bu hakimiyet, Cortez ve askerlerinin Orta Amerika’ya ayak basmalarıyla son bulmuştur. İspanyol koloniciler, Aztek halkının tamamına yakınını yok ederek, 1521’de, Aztek kültürüne son vermişlerdir.
Aztekler hakkında en çok bilinen şey, insan kurban etme törenleridir. Bölgeye gelen İspanyollar, Aztekler’in bu geleneklerini görünce, dehşete kapılmışlar ve buna bir anlam verememişlerdir. Aztekler’e göre, Tanrı her daim sinirlidir ve gazabını hiçbir zaman geciktirmez. İnsanlara acı çektirmek ve onları cezalandırmak için çok büyük bir isteğe sahiptir. Ayrıca güneş de her gün doğması için kendisine kurban verilmesini istemektedir. Bu sebeplerden dolayı Aztekler, kendilerini hergün Tanrı’ya ve güneşe kurban vermek zorunda hissetmişlerdir. Bunu da hiçbir zaman aksatmadan yapmışlardır.
Aztekler, savaş sırasında düşmanlarını öldürmeyip, esir almaya çok büyük özen gösteriyorlardı. Bunun sebebi ise, yukarıda bahsettiğimiz insan kurban etme ayinlerine her gün insan karşılamanın, nüfusu uzun vadede büyük zarara uğratacak bir uygulama olması idi. Aztekler de, savaşları bu zarardan kaçınmak için yapıyorlardı. Savaşlarda düşman savaşçılarını öldürmek yerine onları esir alıyorlar ve ileride yapacakları törenler için, bir nevi stokluyorlardı.


Aztekler’in yaptıkları tüm savaşları bu amaca indirgemek belki yanlış olur, ama savaşların amaçlarından birisinin bu olduğu bir gerçek. Azteklerden geriye kalan savaş aletleri incelendiğinde, bu silahların amacının bir insanı öldürmekten çok, yaralayıp, savaş dışı bırakmak olduğu görülmektedir. Ayrıca, Aztek savaşçılarının askeri yapı içerisinde sahip oldukları seviye(tam olarak rütbe değil), aldıkları esir sayısı ile doğru orantılıydı. Savaşta çok sayıda düşman esir alan savaşçılar, toplumda saygın ve korkulan bir yere sahiplerdi. Toplum içerisinde yaptıkları her türlü kabalığa ve küstahlığa göz yumulurdu. Eğer bir savaşçı, savaşta az sayıda esir almışsa, ordudan atılır ve ömrünün geri kalanını çiftçi veya tüccar olarak geçirirdi. O yüzden, savaşta çokca esir almak bir şeref meselesi idi. Savaşta iki dost savaşçıdan birinin aldığı esirlerin birini veya bir kısmını diğer dostuna vermesinin cezası ölümdü. Bazı hızlı ve çevik savaşçılar ise arkalarından aldıkları esirleri toplayacak adamlara sahipti. Bu savaşçılar savaşta kaçan düşmanın arkasından süratle koşarlar ve yaraladıkları düşman savaşçısıyla vakit kaybetmeden diğer düşmana savaşçılarına yönelirlerdi. Onu arkadan takip eden adamları onların yaraladığı düşman savaşçılarını bağlar ve bir araya toplarlardı.

Savaşın bitmesinden sonra, toplanan tüm esirler, kendilerini esir alan savaşçının sorumluluğuna verilirlerdi. Bu savaşçı, kendi esiriyle, çocuklarıyla ilgilenir gibi ilgilenirlerdi. Onu evinde barındırır, karnını doyurur ve onu kurban edilecekleri güne hazırlardı. Başına gelecekleri, kendisini nasıl vahşice kurban edeceklerini ona detaylıca anlatırdı. Bazen bölgede yaşayan gençler esiri görmeye gelirler, onunla güleryüzle muhabbet ederlerdi. Bu muhabbetlerin büyük bir kısmında esiri aşağılarlar ve ona hakaret ederlerdi. Bu süreç, esirin kurban edileceği güne kadar sürerdi. Esirin kurban edileceği gün, esirin sahibi olan savaşçı, esire son telkinlerde bulunur ve onu baba şefkatiyle kucaklardı. Sonra da onu kurban edileceği yere götüren savaşçılara teslim ederdi. Esir de bu sırada, kahramanlık türküleri söyleyerek zorluk çıkarmadan kurban edilmeye giderdi.

Aztekler’in esirleri tanrıya kurban etmek için değişik yöntemleri vardı. En çok bilinen yöntem, şüphesiz tapınağın basamaklarında kurbanın kalbinin sökülmesi ile gerçekleştirilen tören biçimiydi. Ama kurban törenleri çoğu zaman daha da korkunç olurdu. Örneğin, “kana bulama töreni” gibi. Bu törende kurban bir platform üzerine iple bağlanır, eline ise kendisini savunması için bir topuz veya mızrak verilirdi. 4 Aztek savaşçısı ellerinde bıçaklarla kurbana saldırırlar ve kurbanı bu bıçaklarla yaralamaya çalışırlardı. Kurbana öldürücü yaralar vermemeye özen gösterirlerdi. Çünkü bu törenin amacı, kurbanın vücuduna aldığı yüzlerce bıçak darbesi sonucu kan kaybından ölmesiydi. Kurban da kendisini ümitsizce savunurdu. Tabii ki, en sonunda vücudunda hal kalmayıp çöker ve bir kaç darbeden sonra can verirdi.
Bir diğer törende de, kurban ateşten bir çember ortasına alınır ve daireler içizerek koşardı. Koşarken de kahramanlık türküleri söylerdi. Çemberin etrafındaki insanlar da meşaleleriyle onu yakmaya çalışırlar, onu yakalayıp kemiklerini kırarlardı. Esir arada bir halsizlikten yıkılırsa, hemen nazikçe ayıltılır, kendisine yiyecek be içecek bir şeyler ikram edilir, cesaretlendirici sözler söylenir ve törene kalındığı yerden devam edilirdi. Sabaha karşı, esir bir kazığa bağlanır ve kızgın demirlerle dağlanarak öldürülürdü.
Bu törenlerden sonra ölünün başı kesilir ve kesik baş tapınağa götürülürdü. Ölünün bedenini ise, onu esir eden savaşçı alırdı. Savaşçı esirinden arta kalanları 1 ay boyunca ailesi ile birlikte yerdi ve onun yasını tutardı. Esirin yüzülmüş derisini de 1 sene boyunca sırtına giyerdi.
Aztekler’in bir seferde 4 gün içerisinde 80.000 savaş esirini, değişik yöntemlerle kurban ettikleri söylenir. Aztekler ile benzer kültüre sahip esirler için ise bu durum katlanılması gereken bir sondu. Onlar da bu durumu tevekkülle kabul etmişler ve zorluk çıkarmamışlardır. Çoğu esir için kurban edilmek bir onurdu. Hatta, kurban edilmeyen bazı esirlerin geri dönüp, kendi istekleriyle kurban oldukları bilinmektedir.
Kurban törenleri sırasında uygulanan korkunç yöntemleri bir kenara bırakırsak, Aztekler’in esirlerini savaştan sonra öldürmelerinin, sonuçları itibariyle, diğer savaşlardan bir farkı yoktur.

Bir Avrupalı’nın dediği gibi, “Avrupa’daki savaşlarda, savaş sırasında binlerce savaşçı ölürken, Aztek savaşlarında binlerce savaşçı, savaştan sonra ölmüştür. Sonuç itibariyle değişen birşey yoktur…”


                                  John Keegan A History of Warfare(Savaş Sanatı Tarihi)
                                                Koltukgenerali.blogspot.com

Articles

Kemal Sunal deneme sınavı:)

In 56 yaş,ali sunal,ölüm,film,karışık,kültür,kemal sunal,kemal sunal cenaze,sinema,tosun paşa,şaban,şaban filmleri,şaban resimleri on Mart 15, 2010 tarafından yusufmirza

Türk Sineması’nın gelmiş geçmiş en önemli komedyenini gülümseyerek hatırlamak için işte size nefis bir “Kemal Sunal Deneme Sınavı”.

Çözelim gülelim…

Gülelim eğlenelim…

Eğlenelim öğrenelim…

Kemal Sunal’ı yad edelim…

Toplam 56 soru. (Yaşadığı her yıl için bir soru…)

1) Faşo ne lo?

a) Bele **** kimin, puşt kimin bişey

b) Dopdolu, taşkın bişey

c) Kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi bişey

d) Başka türlü bişey

e) İşte öyle bişey

2) Gerçek adı nedir?

a) Şaban Sunal

b) Ali Kemal Sunal

c) Kemalettin Sunal

d) Fahrettin Cüreklibatur

e) Mustafa Kemal Sunal

3) Oyunculuğa başladığı ilk tiyatro oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lüküs Şaban

b) Şaban ve Juliet

c) 7 Kocalı Şabaniye

d) Şaban’ı Beklerken

e) Zoraki Takip

4) Kemal Sunal’ı sinemaya kazandıran ünlü yönetmenimiz kimdir?

a) Steven Spielberg

b) Sinan Çetin

c) Kartal Tibet

d) Ertem Eğilmez

e) Osman F. Seden

5) Mezun olduğu lise aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özel Çamlıca Lisesi

b) Robert Koleji

c) Galatasaray Lisesi

d) Vefa Lisesi

e) Kuleli Askeri Lisesi

6) Liseyi kaç yılda bitirebilmiştir?

a) 10

b) 11

c) 21

d) 2

e) Bitirmedi

7) Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümün’nden hangi tarihte mezun olmuştur?

a) 1944

b) 1965

c) 1995

d) 2004

e) 1071

8) Üniversitedeki master tezinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türk Sineması

b) Kemal Sunal

c) Jerry Lewis

d) 70’li yıllar Seks Filmleri

e) 70’li yıllar Komedi Filmleri

9) Hayatı boyunca toplam kaç filmde oynamıştır?

a) 82

b) 182

c) 4

d) Ben diyim 100, sen de 200

e) 100

10) Toplam kaç tane Hababam Sınıfı filminde rol almıştır?

a) 82

b) 5

c) 4

d) 1

e) Kim bilir

11) Aşağıdakilerden hangisi bir Kemal Sunal filmi değildir?

a) İnek Şaban

b) Sosyete Şaban

c) En Büyük Şaban

d) Umudumuz Şaban

e) Şaban

12) Şaban olarak görüldüğü ilk film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şaban (Episode 1)

b) Atla Gel Şaban

c) Yurttaş Şaban

d) Hababam Sınıfı

e) Şabancık Aslan Parçası

13) İnek Şaban’ın sınıf arkadaşları tarafından bir kazanda inek yahnisi yapılmaya çalışıldığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hababam Sınıfı

b) Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

c) Hababam Sınıfı Uyanıyor

d) Hababam Sınıfı Tatilde

e) Hababam Sınıfı Piknikte

14) Aşağıdaki Kemal Sunal repliklerinden hangisi Hababam Sınıfı’ndan alınmıştır?

a) “Tamam ben de öyle diyom. Funk hu!”

b) “Benim adım Feyzo. Kibar Feyzo diyler köyde.”

c) “Faşo neye diyler bilmiyim hakim bey. Ama bizim Maho valla faşodur.”

d) “Siftah senden, bereketi pohtan.”

e) “Anaa karıya bak!”

15) Elindeki kitaptan okuduklarıyla kız tavlamaya çalıştığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adım Adım Kız Tavlama Sanatı

b) Dokunmayın Şabanıma

c) Avanak Apti

d) Yakışıklı

e) Don Juan Şaban

16) Mavi Boncuk filminde Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ile birlikte halıya sararak kaçırdıkları şarkıcı kimdir?

a) Jenniffer Lopez

b) Emel Sayın

c) Hümeyra

d) Ajda Pekkan

e) Yonca Evcimik

17) Ağlayarak değil gülerek doğan ve hayatı boyunca gülen bir adamı canlandırdığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Güler Misin Ağlar Mısın

b) Şaban Gelir Güldür Güldür

c) Gülen Adam

d) Gülmekten Ölen Adam

e) Güldürürken Düşündüren Şaban

18) Kan davası yüzünden kadın kılığına giren gazino çalışanını oynadığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şendul Şaban

b) Cilveli Şaban

c) Assolist Şaban

d) Huysuz Şaban

e) Şabaniye

19) Uyanık bir politikacıyı canlandırdığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) İcraatın İçinden

b) Banker Bilo

c) Zübük

d) Koltuk Belası

e) Açın Şaban’ın Önünü Durduramazsınız!

20) Üniformasıyla yürüme yarışına katıldığı film hangisidir?

a) Postacı

b) Postacı Kapıyı İki Kere Çalar

c) Yürrü Anca Gidersin

d) Posta Güvercini

e) Atla Gel Şaban

21) Kapıcılık yaptığı apartmanı satın aldığı film?

a) Bizimkiler

b) Mahallenin Muhtarları

c) Kiracı

d) ŞabanSA

e) Kapıcılar Kralı

22) Ünlü bir futbolcuyu canlandırdığı, Aziz Nesin’in hikayesinden uyarlanan filmi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Torinolu Şaban

b) Ofsayt Şaban

c) Fanatik Şaban

d) Şaban Şükür

e) Gol Kralı

23) İnsanların Kemal Sunal’ı güldürmeye çalıştıkları film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abuk Subuk Bir Film

b) Irtık Pırtık Bir Film

c) Saçma Sapan Bir Film

d) Ivır Zıvır Bir Film

e) Yamuk Yumuk Bir Film

24) Cevat Fehmi Başkut’un “Buzlar Çözülmeden ” adlı tiyatro oyunundan uyarlanan, herkesin kaymakam sandığı bir deliyi oynadığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şaban Kayamakamı Görünce

b) Deli Deli Küpeli

c) Ben Deli Sen Benden Deli

d) Bakırköy Hababam Koğuşu

e) Psikolojik Deli Şaban

25) Ormanda bulunan bir yabaniyi canlandırdığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarzan Rıfkı

b) Orman Çocuğu

c) Hanzo

d) Baltalı İlah

e) Tarzan Şaban

26) Reklamcıların üzerinden para kazanmaya çalıştığı adamı oynadığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kadınlar Ne İster?

b) Yüz Numaralı Adam

c) Bu Adamlar Nereye Bakıyor?

d) Truman Show

e) Şaban Beni Otomobillendir

“Başak, iki gazino sahibinin paylaşamadığı ünlü bir şarkıcıdır. Öldürüleceğinden korkan Başak kılık değiştirip yurtdışına kaçar. Gazinoda çalışan Veysel adlı garson Japon bir turistin gönderdiği ve Başak’ ın kopyası olan robotu herkese Başak diye tanıtır.”

27)Kemal Sunal’ın Fatma Girik ile birlikte oynadığı 1987 yapımı filmi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çin İşi

b) Japon İşi

c) Bunu Yapan İki Kişi

d) Biri Erkek

e) Biri Dişi

28) Milli Piyango’nun büyük ikramiyesinin talihlisi sanıldığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Talih Kuşu

b) Tarih Kuşu

c) Milyarder

d) Yılbaşı Özel Çekilişi

e) Darısı Başımıza

29) Şener Şen’in Kemal Sunal’a “Küçüklüğünü bilirim senin. Sümüklünün tekiydin. Babanı da sevmezdim zaten.” dediği film?

a) Şaban Oğlu Şaban

b) Süt Kardeşler

c) İyi Aile Çocuğu

d) Züğürt Ağa

e) Şabancık Aslan Parçası

30) Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ile birlikte köylerindeki tarlalarında define bulan dört köylü kardeşi canlandırdıkları film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Define Avcıları

b) Defineci Şaban

c) Köyden İndim Şehire

d) Çarıklı Milyoner

e) Zenginler De Ağlar

31) Tarık Akan ve Halit Akçatepe’den çiş satın alan saf Alamancı adayını oynadığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Polizei

b) Gurbetçi Şaban

c) Alamancı Şaban

d) Über Alles Şaban

e) Canım Kardeşim

32) Atla Gel Şaban filminde altılıyı tutturması için Kemal Sunal’a gerekli olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tıklım tıklım dolu bir minibüs

b) Çok konuşan bir yaşlı kadın

c) Leş gibi kokan bir bohça taşıyan yaşlı adam

d) Fonda çalan “Şiki şiki ba ba” şarkısı.

e) Hepsi

33) Hem bir dublörü, hem de bir mafya babasını canlandırdığı film?

a) Baba Şaban

b) Godfather

c) Binbir Surat Şaban

d) Gerzek Şaban

e) Adını hatırlayamadığım bir Avrupa filmi

34) Sıradan bir karpuz satıcısıyken ünlü bir kalecinin yerine geçtiği film?

a) İnek Şaban

b) Gol Kralı

c) İyi Orta Gol Getirir Şaban

d) Dar Alanda Kısa Şaban

e) Şaban Şumaher

35) Yukarıdaki şarkıyı hangi filminde söylemiştir?

a) Ortadirek Şaban

b) Katma Değer Şaban

c) Batı Yakası Hikayesi

d) Şark Bülbülü

e) Tonton Şaban

36) Kendini kömürle boyayıp basketbol antrenörüne (Baykal Kent) Harlem’den gelmiş zenci basketçi diye yutturduğu, fakat rengi atınca takımdan kovulduğu filmi?

a) Ortadirek Şaban

b) Gol Kralı

c) Beyaz Gölge

d) Şaban O’Neil

e) 12 Dev Şaban

– Şaban bu nee?

– Elmaa…

– S goy?

– Selma… A hı hı…

– Gıçına gooy!

– A hı hı… Ayıp olur.

– Goy, goooooy!

– A hı hı… Herkesin içinde?

– Yav elmanın gıçına S gooooy!

– Haaaaa! Elmas… A aa elmas! Kim çaldı elması?

37) Yukardaki diyalog hangi Kemal Sunal filminden alınmıştır?

a) Tosunpaşa

b) Gulyabani

c) Şabanoğlu Şaban

d) Köyden İndim Şehire

e) Şaban Holmes

38) Mülayim Ters ile Mülayim Sert’in röntgen filmlerinin karıştığı ve olayların geliştiği Kemal Sunal filmi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Durun Siz Kardeşsiniz

b) Korkusuz Korkak

c) Şabana Mülayim Olur

d) Doktor Civanım

e) Se Se Ka

39) Köyden gelip şehirde bir gazino patronundan dayak yerken şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olduğu film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Düttürü Dünya

b) Ayağında Kundura

c) Şaban Ballıses

d) Şark Bülbülü

e) Fame

“Köyden kente gelen Şaban`ın yaşadığı yerde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Halk ile arsa ağası arasında büyük bir çekişme yaşanmaktadır. Ağaya karşı çıkan Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir…”

40) Yukardaki paragraf hangi Kemal Sunal filmini anlatmaktadır?

a) Davaro

b) Salako

c) Umudumuz Şaban

d) Hababam Sınıfı

e) Asmalı Konak

41) Hülya Koçyiğit’in kızı ile çektiği film aşağıdakilerden hangisidir?

a) İbo ile Güllüşah

b) Şaban ile Güllüşah

c) Ayşecik Onun Bunun Çocuğu

d) Hababam Sınıfı Bebek Bakıyor

e) Böyle bir film yok

42) 1991 yılında Yasemin Yalçın’la birlikte rol aldığı ve pinti bir zengini canlandırdığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Donald Duck

b) Varyemez

c) Varyemez Amca

d) Çarıklı Milyoner

e) Olsa Dükkan Senin

43) Yarattığı Şaban tiplemesiyle özdeşleşmiş küfür aşağıdakilerden hangisidir?

a) İpne kimin, puşt kimin

b) Hayvan oğlu hayvan

c) Canın cehenneme

d) Git kendini becer adamım

e) Eşşoğlueşşek

44) Filmlerinde “Şabaaan!” diye çağrılınca verdiği tepki nedir?

a) Neee?

b) Buyrun benim…

c) Efendim

d) Bir kedi gördüm sanki?

e) Kulağım çınladı sanki?

45) 1977 yılında 14. Antalya Film Şenliği En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandığı film aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çöpçüler Kralı

b) Kapıcılar Kralı

c) Kral Lear

d) Kral Çıplak

e) Kral ve Ben

46) 1998 yılında 35. Antalya Film Şenliği’nde hangi ödülü almıştır?

a) En Komik Şaban Ödülü

b) Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

c) Yaşam Boyu Onur Ödülü

d) Jüri Özel Ödülü

e) En İyi Görüntü Efekti Ödülü

47) Doktorunun “Stresi atmak için Kemal Sunal filmleri seyret.” dediği politikacı kimdir?

a) Süleyman Demirel

b) George W. Bush

c) Bülent Ecevit

d) Turgut Özal

e) Necmettin Erbakan

48) “Dudaklarıyla sevişen, yumruklarıyla dövüşen” dedektif Mike Hammer’ı taklit ettiği TV dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bay Kamber

b) Zehir Hafiye

c) Şaban’ın Melekleri

d) Şaban, İnek Şaban

e) Mike Myers

49) Star televizyonu tarafından Kemal Sunal filmelerinin senaryoları aynen kullanılarak tekrar çekilen filmlerde başrolü kim oynamıştır?

a) İlyas Salman

b) Mehmet Ali Erbil

c) Cem Yılmaz

d) Ali Sunal

e) Sinan Bengier

50) 90’lı yıllarda oynadığı, bir askeri kışlada geçen TV dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Er Şaban’ı Kurtarmak

b) O Şimdi Asker

c) Şaban Askerde

d) Hababam Taburu

e) Propaganda

51) Vefatından önce reklamında oynadığı ürün aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sütaş

b) ColaTurka

c) Superonline

d) e-kolay

e) e-devlet

52) Rol aldığı son sinema filmi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hababam Sınıfı Reloaded

b) İneklerin Efendisi: Şaban Kardeşliği

c) Sinan Çetin’le Film Gibi

d) Propaganda

e) Varyemez

53) Hangi filmin çekimlerine giderken vefat etmiştir?

a) Komiser Şekspir

b) Propaganda

c) Balalayka

d) Ağır Roman

e) Karaciğeri için röntgen filmi

54) Ölümünden sonra “Sunal’ın, sade vatandaşa kadar inen mizah anlayışı, onun Jerry Lewis’le kıyaslanmasına yol açmıştı” diye yazan gazete hangisdir?

a) Cumhuriyet

b) Ceride-i Havadis

c) Milli Gazete

d) Resmi Gazete

e) New York Times

55) Çocuklarının adları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şaban ve Şabaniye

b) Ali ve Aliye

c) Ali ve Ezo

d) Kemal ve Kemaliye

e) Berke Can ve Nazlı Can

56) Hangi tarihte vefat etmiştir?

a) 1 Temmuz 2000

b) 2Temmuz 2000

c) 3 Temmuz 2000

d)4 Temmuz 2000

e) 5Temmuz 2000

Cevap Anahtarı:

1) a 2) b 3) e 4) d 5) d 6) b 7) c 8) b 9) a 10) c 11) e 12) d 13) d 14) a 15) b 16) b 17) c 18) e 19) c 20) a 21) e 22) e 23) a 24) b  25) c 26) b 27) b 28) a 29) b 30) c 31) e 32) e 33) d 34) a 35) b 36) a 37) c 38) b 39) d 40) c 41) a 42) b 43) e 44) a 45) b 46) c 47) d 48) a 49) e 50) c 51) d 52) d 53) c 54) e 55) c

Değerlendirme 0-20 doğru arası: Faşo 🙂

20-40 doğru arası: Bele **** kimin, puşt kimin bişey :))

40 doğru ve üzeri: Eşşoğlueşşek :)))


Articles

80’ler deneme sınavı:)

In 80 ler deneme,80 li yıllar,adile naşit,deneme sınavı,devrim,h-men,herkül,karışık,kültür,kemal sunal,komedi,komik resimler,test,zeki müren,şaban on Mart 15, 2010 tarafından yusufmirza

Hemen kağıdı kalemi elinize alın. Süre sınırlaması yok, soruları dikkatli okuyun. Kopya çekmek yasak değil, ama ayıp.

Testiniz bitince cevaplarınızı kontrol edin ve doğru cevap sayınıza göre yorumları okuyun.

Haydi herkese bol zihin açıklığı.

Kolaylar gelsin.

1) 80’lerin ünlü “küçük” şarkıcıları kimlerdi?

a) Küçük İbo, Küçük Onur

b) Küçük Ceylan, Küçük Emrah

c) Küçük Prens, Küçük Kurbağa

d) Küçük 100bin, Büyük 200bin

e) Minik Serçe

2) Michael Jackson 80’lerde ne renkti?

a) Yavruağzı

b) Gri

c) Siyah

d) Beyazötesi

e) Beyaz

3) Şu sıralar Marmaris’te yaşayan, yaptığı nü resimleri ile ünlü ressamımız 80’lerde ne iş yapıyordu?

a) Overlokçuluk

b) Kabzımallık

c) Reis-i Cumhur’luk

d) Yaylalar Yaylalar

e) Hepbiri

4) ITT Şahap Lorenz televizyonların kanal ayarlama çubuğu ne renktir?

a) Eflatun

b) Siyah

c) Kırmızı

d) Prusya Mavisi

e) Rengarenk

5) Adile Naşit masal anlattığı programda çocuklara ne diye seslenirdi?

a) Kuzucuklarım

b) Yurttaşlar

c) Efendiler

d) Değerli gençler

e) Dostlar, Romalılar

6) Cenk Koray ünlü pazar programındaki yarışmada yarışmacılara ne derdi?

a) İyi olan kazansın

b) Bildiniz soruyu, aldınız boruyu

c) Alooo! Ne koyiyim?

d) Kutunuzu açıyorum

e) Çekinizi mi veriyim, devam mı edeceksiniz?

7) Pazar sabahları yayınlanan ünlü Japon çizgi filminde robotlardaki kahramanlar büyük parçayı oluşturmak için ne diye seslenirdi?

a) Gelin canlar bir olalım!

b) Ekibi yeniden topluyoruz

c) Susma sustukça sıra sana gelecek!

d) Voltron Voltron Voltron

e) Seni seçtim Pikaçu

8) Yakari’deki kartal uçarken nasıl bağırırdı?

a) Watasiva Kendiii

b) Yakarikuuuu, hakarikuuu!

c) Yaba daba duuu!

d) Tey tey tey!

e) Gag gag gag!

9) “Watasiva Kendiii” sözü hangi çizgi filmin müziğinde yer alırdı?

a) Tom ve Jerry

b) Okayi Yamaşita Kumbaba

c) Şeker Kız Kendi

d) Yakari

e) Pokemonlar

10) 80’lerde İstanbul’un telefon kodu neydi?

a) 1

b) 333

c) 1453

d) 212

e) 216

11) 80’lerde mahalle maçlarından sonra içilen o ünlü gazoz markası hangisiydi?

a) Fanta

b) Elvan

c) Sprite

d) Kazuz

e) Coca-Cola

12) BMX nedir?

a) 80’lerin ünlü pop grubu

b) 80’lerin ünlü kamyon markası

c) 80’lerin ünlü bisiklet markası

d) 80’lerin ünlü araba markası

e) Yanlış yazmışsınız, doğrusu BMW olcak.

13) Pinokyo bir masal kahramanı olmak dışında senin için başka ne ifade ediyor?

a) Bir zamanların en popüler bisikleti

b) 80’lerin en ünlü çizgi film oyuncusu

c) Tüm zamanların en büyük süperstarı

d) Bir tür Japon halk sazı

e) Yalancı pezevengin teki

14) Misket oyunlarının en popülerlerinden olan “kuyu” da kaç kuyu vardır?

a) 1

b) 15

c) 5

d) 13

e) Kuyu da ne be?

15) 80’lerde ders kitaplarının arasını süsleyen yegane mecmualar hangisiydi?

a) Cosmopolitan, Cosmogirl, HeyGirl vs.

b) Pokemon, Pikaçu vs.

c) Zagor, Teksas, Tommiks ve Mandrake vs.

d) Akbaba, Marko Paşa vs.

e) Mecmua ne demek be?

16) Mekap ve Esem nedir?

a) 80’lerin çocuk oyunlarından biri

b) 80’lerin en ünlü filmi

c) 80’lerin en komik ikilisi

d) 80’lerin popüler spor ayakkabıları

e) Nedir?

17) ”Önce alışveriş, sonra………”

Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) seviş

b) fiş

c) tepiş

d) yemiş

e) Kemal Derwish

18) 80’lerde Almanya’dan gelen akrabalar hediye olarak en çok ne getirirlerdi?

a) Alaman Çikolatası

b) Alaman Birası

c) Alaman Rakısı

d) Alaman Karısı

e) Alaman da ne?

19) Bir zamanların en sevilen dizisi Dallas’ın kötü adamı kimdir?

a) Tecavüzcü Coşkun

b) Erol Taş

c) Ciğer

d) Ceyar

e) ”Ceyar” onun okunuşu akıllım, aslında “Jr” diye yazılır.

20) 80’lerin ünlü futbolcusu Rıdvan Dilmen’in lakabı neydi?

a) Fırtına

b) Şeytan

c) İmparator

d) Karpatların Maradonası

e) Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü değil miydi ya?

21) 80’lerin sonuna kadar kaç tv kanalı vardı?

a) Bir

b) Birdirbir

c) Binbir

d) 3+1

e) Şifreli kanalları da sayacak mıyız?

22) Muhabbet arasında “Pac-Man” lafı geçse vereceğiniz tepki ne olur?

a) Ulan gene karnım acıktı.

b) Olum en sevdiğim çizgi roman kahramanıydı lan!

c) Of! Var ya acayip bi bilgisayardır.

d) Anaaaa Pac-Man! Abi var ya bi zamanlar en sevdiğim bilgisayar oyunuydu.

e) Küfretme bak bozuşuruz!

23) Genellikle defter kağıdından yapılan külahların cephane olarak kullanıldığı “Tüftüf”te silah olarak ne kullanılırdı?

a) Su borusu

b) Soba borusu

c) Elektrik borusu

d) Kalk borusu

e) Buyur?

24) 80’lerde bakkalarda satılan “meyve tozu” dışındaki o lezzetli toz nedir?

a) Leblebi tozu

b) Süt tozu

c) Kabartma tozu

d) Çamaşır tozu

e) Bu dedikleriniz markette bulunur mu?

25) 80’lerde birçok evde televizyonun altında bulunan ve üzeri genelde dantelle örtülü devasa aletin adı nedir?

a) Video

b) VCD Player

c) DVD Player

d) Decoder

e) Aha bunu biliyorum: Play Station

26) “Güüüç bende artııık!”” kimin sözüdür?

a) Hitler

b) He-Man

c) Sokrates

d) Pikaçu

e) Bir reklam kahramanıydı ama adını şimdi tam hatırlayamıycam.

27) 80’lerdeki o ünlü konuşan arabalı dizinin adı neydi?

a) Kara Şahin

b) Kara Şimşek

c) Kara Murat

d) Kara Oğlan

e) Karamürsel (eki eki eki)

28) Peki o konuşan arabalı dizideki arabanın adı neydi?

a) Herbie

b) Red Kit

c) Johnny

d) KİT

e) “KİT” bi kere “Kamu İktisadi Teşebbüsleri” demek akıllım.

29) 80’lerde kabereleri meşhur olan ünlü ikili aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lorel ile Hardi

b) Zeki ile Metin

c) İzel ve Çelik

d) Deniz’le Mehtap

e) Cem Yılmaz’la Yılmaz Erdoğan

30) “Aman tertip can tertip, hasrete katlan tertip!“ adlı güzide şarkıyı seslendiren grup hangisidir?

a) Moğollar

b) Esmeray ve Yaylalar

c) Ersen ve Dadaşlar

d) Mazhar-Fuat-Özkan

e) İzel-Çelik-Ercan

31) ”Çikolata renkli şarkıcı” sözü kime aittir?

a) Esmeray

b) Raga Oktay

c) Sezen Cumhur Önal

d) Bob Marley

e) Puff Daddy

32) Türkiye’de 80’lerin en ünlü dans grubu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Birkaç İyi Adam

b) Çıtır Kızlar

c) Tolgahan Dans Grubu

c) Ersen ve Dadaşlar

d) Backstreet Boys

33) 80’lerin en ünlü pembe dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Köle Isaura

b) Cesur ve Güzel

c) Pembe Panter

d) Çarli’nin Melekleri

e) Memoli

34) batı/hafif/müziği/sözlü/Türkçe

Yukarıdaki kelimelerle 80’lere dair anlamlı bir söz grubu oluşturunuz.

a) Türkçe sözlü hafif batı müziği

b) Sözlü batı hafif Türkçe müziği

c) Batı sözlü hafif Türkçe müziği

d) Hafif sözlü Türkçe batı müziği

e) Müziği Türkçe sözlü hafif batı

35) Heidi’nin en yakın arkadaşının adı neydi?

a) Kanki

b) Peter

c) Aziz Peder

d) Barbi

e) Cindy

36) 80’lerin en komik(!) üçlüsü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahu Tuğba-Banu Alkan-Serpil Çakmaklı

b) Üç silahşörler

c) Mazhar-Fuat-Özkan

d) Komedi Dans Üçlüsü

e) Cem Yılmaz-Yılmaz Erdoğan-Beyaz

37) 80’lerin en çok okunan karikatür dergileri hangileriydi?

a) Marko Paşa-Akbaba

b) Gırgır-Fırt

c) Deli-Limon

d) Crocodil-Mad

e) Leman-Lemanyak

38) 80’lerin en büyük ve şaibeli bankeri kimdir?

a) Banker Bilo

b) Turgut Özal

c) Cotarelli

d) Kastelli

e) Cavit Çağlar

39) Fare yiyen garip uzaylıların dünyayı işgal ettiği fantastik dizi hangisiydi?

a) Uzaylı Zekiye

b) Tom ve Jerry

c) Visitors

d) Dünyayı Kurtaran Adam

e) Uzay Yolu

40) Robin Williams’ın bir uzaylıyı oynadığı dizi hangisiydi?

a) Vizitors

b) Mork ve Mindy

c) Deli Yürek

d) Uzay yolu

e) Kankigiller

41) Mahallenin sevgi kelebeği kimdi?

a) Perihan Abla

b) Panter Emel

c) Bülent Abla

d) Şakir

e) Temel ve Muhtar

42) 80’lerde TV’de teknik nedenlerden dolayı yayın kesildiğinde uzun süre neyi seyrederdik?

a) Necefli Maşrapa

b)Niagara Şelaleleri

c)İstiklal Marşı

d)Yurttan Sesler Halk Korosu

e)Reklamlar, Az Sonra

43) Bakkal amca tahmin et ne alacağım?

a) Paramın 3/8’i ile fındık alacağım

b) Paramın 4/8’i ile fındık alacağım

c) Bir kalem, bir pergel, bir de çikolata

d) İki ekmek, bir süt, üç yumurta

e) Piringıls

44) Who’s bad?

a) Simbad

b) Mortal Kombad

c) Michael Gorbaçov

d) Michael Jackson

e) Michael Jordan

45) Hangi peynir reklamında insanlar şarkı söyleyerek mutlu bir şekilde zıplıyorlardı?

a) Kaşar Peyniri

b) Yörsan

c) La vache Quiri

d) Pınar Peynir Mayası ile yapılmış peynirler

e) Burger peyniri

46) Her oyuncunun küçük bir kalesinin olduğu sokak futbolunun adı nedir?

a) Langırt

b) Gol atan kaleye

c) Hayber Kalesi’nin Fethi

d) Japon kale

e) FIFA 2002

47) Comodor 64’te aşağıdakilerden hangisi kullanılıyordu?

a) Disket

b) CD

c) Kaset

d) Plak

e) DVD

48) Akşam ezanı okunduktan sonra evlere dağılırken birisini ebeleyip kaçarak oynanan oyun aşağıdakilerden hangisidir?

a) Elim sende

b) Yatsı ebesi

c) Akşam ebesi

d) Vur kaç

e) Saklambaç

49) Erhan Konuk’un uzun yıllar sunduğu ünlü müzik programı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnleyen Nağmeler

b) Pop Corn

c) Top Saati

d) Pop Saati

e) MTV

50) Joe, Jordan vs. adında 5 gençten oluşan ünlü pop grubu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Batı çalışma grubu

b) New Kids On The Block

c) Step by Step

d) Grup Vitamin

e) Backstreet Boys

51) Ajda Pekkan’ın ünlü Petrol şarkısı aşağıdaki yarışmalardan hangisinde yarışmıştır?

a) Grammy

b) Çarkıfelek

c) Örovizyon

d) Kim 500 Milyar İster?

e) Kral Müzik Ödülleri

52) 80’lerin kelebek tokayla kıvırcık saçlarını tepesinde toplayıp şuh bakışlar atan esmer film artisti kimdir?

a) Banu Alkan

b) Ahu Tuğba

c) Suna Pekuysal

d) Serpil Çakmaklı

e) Sevda Demirel

53) Özellikle 80’ler Türk sinemasının genç kızları eroine alıştırarak habire ifal eden kötü adamı kimdir?

a) Yusuf Miroğlu

b) Tecavüzcü Coşkun

c) Nuri Alço

d) Ceyar

e) Yıldo

54) 80’lerin koca memeli seks sembolü kimdir?

a) Nadide Sultan

b) Sementha Fox

c) Marliyn Monroe

d) Pamela Anderson

e) Britney Spears

55) SSCB yıkılmasıyla dağılan doğu bloku ülkelerinin adı neydi?

a) 3. Dünya Ülkeleri

b) Demir Yumruk Ülkeleri

c) Demir Perde Ülkeleri

d) Uzak Doğu Ülkeleri

e) Nato Ülkeleri

56) SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) açılımını öğretmek için hangi eğlenceli kalıp kullanılırdı?

a) Soğan sarımsak, ciğer bağırsak

b) Sağına soluna, cananım yoluna

c) Seni seviyorum canım benim

d) Sofrana, sağlığına, cüzdanına bereket

e) Sevgilim seni cepten bulamıyorum

57) Reklamında bir kısım Türk gencinin „Ummah Ummah!“ diye sesler çıkararak ellerini çırptıkları kot markası hangisiydi?

a) Lee

b) Levi’s

c) Lee Cooper

d) Mavi Jeans

d) Donna Karan New York

58) Olur mu hiç ……….. dön de aynaya bak!

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Salak

b) Şabalak

c) Tombalak

d) Üç kulak

e) Dangalak

59) Bir zamanlar trafik kurallarını öğretmek adına garip davranışlarda bulunan müthiş ikili aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lorel ve Hardy

b) Bay Yanlış ve Doğru Ahmet

c) Bay Kuş ve Doğrucu Davut

d) Bay Bay Mr. American Pay

e) Ahmet Mete ve Işıkara

60) Pembe, sarı, açık yeşil gibi renkleri bulunan bir dönemlerin meşhur kokulu silgilerinin üzerinde ne resmi vardı?

a) Mona Lisa

b) Banu Alkan

c) Arı Maya

d) Pak Maya

e) Resim yoktu, Rotring yazıyodu.

61) İçinden araba resimleri çıkan, bir zamanların ünlü sakızı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Turbo

b) Formula 1

c) Falım

d) Tipitip

e) First Duo

62) Sevgilisinin suratına kezzap atması dolayısıyla bir gözünü kaybetmiş, bu yüzden garip bir saç modeli olan ünlü arbesk şarkıcısı kimdi?

a) Kibariye

b) Müslüm Gürses

c) Serdar Ortaç

d) Bergen

e) Sergen

63) Çantada, cepte?

a) Jelibon

b) Bonbon

c) Bonibon

d) Megafon

e) Telefon

64) İçinden komik karikatürler çıkan pembe renkli sakız aşağıdakilerden hangisiydi?

a) Pembiş

b) Penbo

c) Pembo

d) Pembelim

e) Vivident

65) Bir çizer tarafından yeşil bir fona çizilip silinen, habire yürüyen, komik bir şeyle karşılaştığında karnını tuta tuta ve püskürerek gülen animasyon kahramanı kimdir?

a) Kaptan Mağara Adamı

b) Reha Muhtar

c) Persil Adam

d) Bay meraklı

e) Cell-o

66) Aşağıdaki gruplardan hangisi 80’lerde en parlak dönemlerini yaşamıştır?

a) Duran Duran

b) Pink Floyd

c) Athena

d) Grup Vitamin

e) Korn

67) Ünlü Meksika dalgasının ortaya çıktığı Dünya Şampiyonası nerede ve kaç yılında yapılmıştır?

a) İtalya 86

b) Meksika 86

c) Meksika 82

d) SSCB 82

e) Kore-Japonya 2002

68) 80’lerin ünlü gözlüklü “tonton”u kimdir?

a) Turgut Özal

b) Ümit Usta

c) Süleyman Demirel

d) Akrep Nalan

e) Fatboy Slim

69) Turgut Özal’ın icraatlarını gözümüze kalem soka soka anlattığı programın adı neydi?

a) Susam Sokağı

b) Anadolu’dan Görünüm

c) 32. Gün

d) İcraatın İçinden

e) Siyaset Meydanı

70) Bir zamanlar cuma geceleri yayınlanan ve tüylerimizi diken diken eden program aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sıcağı Sıcağına

b) Bir Başka Gece

c) Alacakaranlık Kuşağı

d) Söz Fatoda

e) BBG

71) 80’lerde Türkiye’de kaç il vardı?

a) 7

b) 37

c) 67

d) 61

e) 81

72) Ekranlarda ilk kez dans eden mankenimiz kimdir? (Eski yılbaşlarını hatırlayın)

a) Sibel Can

b) Nesrin Topkapı

c) Tan Sağtürk

d) Nesrin Edirnekapı

e) Asena

73) Pepe ve Balonu’nun ünlü repliği?

a) Üzüntü ve muz kabuğu

b) Ama haksızlık bu!

c) Size baba diyebilir miyim amca?

d) Hay bin kunduz!

e) Deermişim..

74) Zeki Müren oynadığı deterjan reklamında bizlere ne diye sesleniyordu?

a) Bu yumuşaklığımı Omo’ya borçluyum?

b) Size Alo diyorum?

c) Oh! Harikasın Persil Adam

d) Öpsün sizi Zeki Müren!

e) Çamaşırdır kirlenir, Zeki böyle öğrenir!

75) TRT’nin ünlü pazar sineması kaçta başlardı?

a) 10.00

b) 22.00

c) 12.05

d) 09.05

e) Parlament Sinema Klubü’nden bahsediyorsanız her hafta farklı saatte başladığını belirtmek isterim

76) Bu sene içerisinde kaybettiğimiz ünlü müzik adamı Hikmet Şimşek uzun yıllar hangi müzik programını hazırlayıp sunmuştur?

a) Kara Şimşek

b) Pazar Konseri

c) Cumartesi Konseri

d) Bir Başka Gece

e) Kral Top 20

77) Akıllı Vosvos’un adı nedir?

a) Düldül

b) Haribo

c) Herbie

d) Kaplumbağa

e) Volkswagen

78) Reklamında “You take my breath away” şarkısı çalan, 80’lerin mavi şişe ve beyaz kapaklı ünlü şampuan markası hangisidir? (Halen piyasada bulunmaktadır)

a) Elidor

b) Blendax

c) Pantene

d) Hacı Şakir

e) Herbal Essences

79) Yakalayın yeşil ışığı………………………..!

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Sonra da öpün Kenan Işığı

b) Mahallenin en büyük aşığı

c) Hesaplı parlak bulaşığı

d) Makinede tertemiz bulaşığı

e) Hepbiri

80) Her hafta başka bir ilden yayın yapan Pazar 86 programının sunucusu kimdi?

a) Halit Kıvanç

b) Mustafa Keser

c) Mustafa Yolaşan

d) Reha Muhtar

e) Kankigiller

CEVAPLAR

1)B 2)C 3)C 4)C 5)A 6)D 7)D 8)B 9)C 10)A 11)B 12)C 13)A 14)C 15)C 16)D 17)B 18)A 19)D 20)B 21)A 22)D 23)C 24)A 25)A 26)B 27)B 28)D 29)B 30)C 31)C 32)C 33)A 34)A 35)B 36)D 37)B 38)D 39)C 40)B 41)A 42)A 43)C 44)D 45)C 46)D 47)C 48)C 49)D 50)B 51)C 52)D 53)C 54)B 55)C 56)A 57)C 58)D 59)B 60)C 61)A 62)D 63)C 64)C 65)D 66)A 67)B 68)A 69)D 70)C 71)C 72)B 73)A 74)B 75)A 76)B 77)C 78)B 79)C 80)C …

Şimdi gelelim yorumlara…

Eğer 80’de 80 doğru cevap verdiyseniz aşmış birisiniz. Biz bile o kadar değiliz. Tek başına kolay bişii diil. Helal! 75 de süper başarı kabul edilir.

50 – 75 arası doğru cevap varsa. Siz klasik, standart birisiniz. Hayatta hiç bir belirleyici özelliğiniz yok. Ortalamasınız. İstatistiksiniz. Demokrasi sizin için var. Çoğunluğu siz ve sizin gibiler oluşturuyor. Bravo size.

25 – 50 arası doğru cevabınız varsa hafızanızın zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ya da ucundan yakalamışsınız biraz ama tam olmamış, olamamış. Neyse bu da idare eder, 20 yıla kalmaz 90’lar testi yaparız bi tane. Biz yapmasak da yapacak başkaları mutlaka çıkar. Orada daha yüksek başarı elde edeceğinize eminiz. Biraz gayret…

Şimdi gelelim size, 25’ten az doğru cevabı olanlar. Sizin muhtemelen “e” şıklarınız da çoğunluktadır. Siz yanlış zamanda gelmişsiniz dünyaya. 72-79 arası doğanlar alemin en şanslı kitlesidir. Hayatın en civcivli olduğu dönemi ıskalamamış ve bi yandan da 80’deki darbenin acılarını ve sıkıntılarını bilmekle beraber, bizzat yaşamamışlardır. Halbuki sen ve senin gibiler hayatta “kendi yağında kavrulma” diye bi şeyden bihaber yaşarsınız. Hayatı oyun zannedersiniz. Hayat download edilmez, yaşanır. 80’lerin kuşağı saçını uzatmak için didişti ailesiyle ama kıçına piercing takmadı. 80’lerin kuşağı manitasının elini tutunca kızaran En Kahraman Rıdvan’ı okudu, siz pompacı Kötü Kedi Şerafetin’i okuyosunuz. 80’lerin adamı yılbaşında dansöz çıksa diye beklerdi, siz şifre geç girse diye bekliyorsunuz. 80’lerin adamı denedi, yanıldı, öğrendi. Siz size sunulanı alırsınız, ötesi sizi bağlamaz. Siz var ya… Neyse bozmıyım ağzımı. Senden bi [b(bib)k] olmaz. Siz de demiyorum sana. Yuh be…

Articles

Unutulmaz dizi Deli Yürek’ten replikler

In deli yürek dizi sözleri,deli yürek resimleri,dizi sözleri,eski diziler,karışık,miroğlu yasaları,replikler,show dizileri,sinema on Mart 15, 2010 tarafından yusufmirza

https://i0.wp.com/www.sinegraf.com/images/jpg/deliYurek-dizi-1.jpg

18 TEMMUZ 1998

GUNEYDOGU’DA KOMANDO OLARAK VATANI GOREVINI YAPAN YUSUF MIROGLU, IZNE GELDIGINDE BIR TEROR OLAYININ ORTASINA DUSER…

————————————————————————
Orda uc sehit var

-katillerden biri, senin sayende yakalandi, zaten birini gerekli yere postaladin

-Orda uc sehit var

orda uc sehit var, onlarinda analari var, babalari var, kardesleri var, onlarin evleri yaniyor su anda, onlarin-

-sende kendi hayatini tehlikeye attin ama

-Onlarinda yuregi yaniyor, benim, benimde…            Yusuf Miroglu gazeteciler onunde, teror olayi arkasi

————————————————————————
Cok acik soyluyorum, cok net! Bizde yanlis is olmaz, biz butun gorev kademelerindene yapmissak bu toplum icin yapmissizdir.

-Peki ya yasadisi yontemler?

-Bizim Yasadisi olayimiz olmaz, caninizi sikmayin

Agabey’in dizideki ilk konusmasi medya onunde…

————————————————————————

Mafya Mafyaligini Yapar ama biz Satranc Oynariz

Savas Dogan
————————————————————————

Nagmerdim Ananizdan emdiginizi burnunuzdan getiririm!

Konusma Lan!

Yusuf’un Sabri abiye kopurdugu an
————————————————————————

YUREGIM KABARIYOR DURMUYOR DELIYUREGIM

ORTALIKSA PISLIK DOLU, BIR SURU ALCAK ADAM SEFA SURUYOR,

AMA OSMAN USTALAR, SALIH USTALAR BOGAZ TOPLULUGU ICIN

ESSEK GIBI CALISIYORLAR!

Yusuf Miroglu Ayse’ye dert yaniyor
————————————————————————

Cesaretine, zekana hayranim ama, bu kadarida olmaz! bunu bana yapma, biz sana o pislikten uzak dur diyoruz, sen hedef tahtasi gibi ortalarda dolasiyorsun

Karahamit

————————————————————————
Ne Haber lan Rambo bozuntusu? Burada senin cicili bicili bir paketin var. Bir el salla bakayim bana!

Kesik Recep

Babaniz beni bastan yaratiyor desem yeridir

-Ya.. camurdan mi? Demirden mi? Yoksa sovalyenin rafinesindenmi?

-Aaa..Kendi hamurumdan

Zeynebin Ilk Sahnesinde Savas Dogan’la Konusmasi
————————————————————————

Bunu Sakin soyleme aramiza sadece kalleslik girmistir

-Ne demek istiyorsun?

-Rahmetli babam icin yuregimden tasanlari soylemiyecegim, Lutfen sabrimin sinirlarini zorlama!

-Sen hadini asiyorsun, beni tehdit mi ediyorsun lan-

-Beni buyuyune el kaldiran durumuna dusurme lutfen…

Yusuf-Karahamit tartismasi
————————————————————————

Kimsiniz?

-Yasal yollardan yapilmasi mumkun olmayan ama yapilmasi zorunlu olan isleri yuruturuz

-Bu Yuzdende yeralti dunyasiyla ic icicesiniz

-Bunu da nerden cikardin?

En Buyuk sizmisiniz?

-Bu onemli degil, bu gorevde ne kadar buyuk olursan ol, gerektiginde bir sinek gibi ezilirsin. Onemli ve en buyuk olan sistemdir. Herseyden once neden sen? Onu tartisalim. Sana ulasincaya kadar 26 deneyimimiz oldu, buyutec altina aldigimiz 26 yetenek, ama hicbirinin karakteri senin ki kadar saglam degildi.

Bu gorev ne?

Butun kadrosu 100 kisiyi gecmeyecek bir ozel gizli servis olusturmak, butun Turkiye’yi ve turklerin yasadigi her topragi dolasaraksana benzeyen 100 celik’ten daha celik delikanli bulacaklar

-Ne Yapacaklar?

-Sayisiz sey! Turkiye’ye kahpece dusmanlik edenlerin isini zorlastiracaklar

-Bunu yapan gorevliler simdiye kadar yok muydu?

-Iste sorun surda Mirogli, bunu yaparken kirlenmeyecek adami ariyoruz biz

Iki sorum daha var

Evet

-Birincisi cok basit- bu gorevi kabul etmessem ne olacak?

-Boyle bir sansin yok, bu projeyi bilipde ona katilmayan birinin yasamasini goze alamayiz!

-Bizaat bu kural bir kirlilik ornegi degil mi?

-Biz kirli olabiliriz ama sen ve ekibin asla kirlenmeyeceksiniz

-Bu gorevi kabul eden kisi emirleri sizden mi alacak?

-Evet

Beni eksik incelemissiniz ben emir almaktan hic hoslanmam!

OLUME GIDIYORSUN MIROGLU!!!                        Agabey Ve Yusuf’un Ilk Bulusmasi

————————————————————————

O cocuk su katilmamis bir kahraman, yuzlerce kahpeyi atlamis bir yigit, dolasiliyla cok sinsi dusmanlari var, hic kimsenin yuzunu bilmedigi dusmanlar, Oysa bu ulke, boyle ceyferleri cok siki bir sekilde korumak zorunda!
————————————————————————
AND OLSUN KUKREYEN DENIZLERE VE SARSILMAZ DAGLARA AND OLSUN KI SENIN KULAGINA KUPE TAKACAGIM
————————————————————————
Arif Sahin beni iyi dinle! Kafa tasinin kalibini cikarmami istemiyorsan, o garibanlarin semtine bir daha ugrama! O kadar.
————————————————————————

Yusuf Miroglu Arif Sahin’e telefonda konusur

————————————————————————

Senin Senin kitabini yazacaklar ama benim benim filmimi yapacaklar!

Turgay Atacan

————————————————————————
Kapa Cenenni, bitirim muhabbeti yapmaya gelmedim buraya!

Simdi senin cesaretini olcucem titrersen olursun!

Yusuf Arif’i madara ettigi gece lokantasinda

————————————————————————
Iki sey icin geldik-

Birincisi- Yusuf Miroglunun selami var, bu akli basinda olanlar icin esenlik demektir

Ikincisi- Arif Aganizin parasini alip size opucuklerimizi sunacagiz

Sabri Abi

————————————————————————
Siz kimsiniz? Necisiniz? Ne hakla eylemlere karsi cikmaya kalkisiyorsunuz?

Iste tam bir mafya tiplemesi

Aysegul Miroglu’nu cildirtir

————————————————————————
Sen simdi yasadigini saniyorsun? Oylemi? Aptal, sen tikine duran bir tabutsun su an!

Turgay Atacan

————————————————————————
Sizin Yolunuz burada bitiyor Behram Bey!

Metin Ercan

————————————————————————
Yusuf Bu dunyanin merkezinde oturuyor..biz ise onun cevresinde donen astrolikleriz sadece

Zeynep Isyan Eder

————————————————————————
BAGRIMA TAS BASARIM, OMUR BOYU BASKA BIR KIZA BAKMAM. ZEYNEBI SEVMEM HICBIRSEYI DEGISTIRMEZ. EGER ANNEMIN OLDURULMESINDE PAYINIZI BELGELERSEM O ZAMAN ZEYNEBIN GOZU ONUNDE BILE GOZBEBEGINIZE SIKARIM!

MIROGLU AGABEY’E KAN KUSAR

————————————————————————
Usta bu eski bir turk toresidir, basimi, canimi, namusumu ayaginin altina atiyorum, nasil istersen oyle yap, yada bu esarbi basina bagla diyor sana

Sabri Abi Behram Kartal magduru kadinin esarbini alir    

————————————————————————
Etkili Olabilirsiniz! Ama siz adalet degilsiniz!

Yusuf Agabey’e isyan eder

————————————————————————
Burada diyet menusu icin Timur’u sectim seni degil!

Turgay Atacan

————————————————————————
Yolun Sonuna geldin Miroglu, Seni bir daha karsima almayi goze alamam. Ya oleceksin, Ya Behram’in Faturasini odeyeceksin, Yada benim yanimda yer alacaksin!

Agabey

————————————————————————
Cok affedersin Miroglu bu bir delikanliya yapilacak is degil ama benim birimim oyle bir yerdirki oraya elini kolunu salayarak girecegini sananlar mutlaka ciddi dersler almak zorundalar!
————————————————————————
-Sakin ha bir daha korku lafi duymayayim, benim yanimda korku yasak! Seni oyle bir egiticem ki sen korkudan degil korku senden kacicak delik arayacak. Seninle fena ucucaz guzelim!

Turgay Sukriye’yi bulur

————————————————————————
Bu kan emiciyi korumakta karaliysaniz bu sizin sorununuz, tekrar ediyorum.. bu kan emici icin uzerime gelirseniz sizi iki kasinizin ortasindan vuracagima and iciyorum!

Yusuf Agabey’e and icer

————————————————————————
ARTIK DURMAK ISTIYORUM KUSCU DURMAK VE YERINDEN KIPIRDAMADAN UFKU SEYRETMEK ISTIYORUM

YUSUF MIROGLU

————————————————————————
Sana birsey olursa: eger o heriften sana bir zarar gelirse.. ( Miroglu yuzugu ile elini keser)

Arif Zeynebi Kacirmistir

————————————————————————
Bu oglan evde tabur mu besliyor nedir, giren cikan bitmedi yahu!

Turgay Atacan Miroglu’nun evini gozetliyor

————————————————————————
-Cok Buyuksun Abi

-Ben degil Lan is buyuk

– Oncelikle karakule’yi yok etmek lazim, artik biliyorsunuz millenium cagindayiz, artik sirikla atlama yapmiyoruz……Siiiiit Millenium

Turgay Hakki ve Zaim’e konusuyor

————————————————————————
-Cok Komik su boktan koltuga oturucagim diye agzinin suyu akiyor

-Oyle mi sniyorsun, seni yerinden etmek icin kulis filan cevirdigimi dusunmuyorsun herhalde?

-Acik ol Turgay Acik, heryerde beni elestirip durmadin mi?

-Evet yuzune karsi da elestirdim, su uzun efe isini yuzune gozune bulastirdigini sende biliyorsun

-Uzun Efe?

Yusuf Miroglu Yani

-Seni de gorecekler, bende gorucem

Altimi oymaya calisacagini biliyorum

-Benim Adim Turgay Degil Serefsiz!

BU TESKILAT BANA AGABEY DIYOR

AGABEY VE TURGAY’IN ILK BULUSMASI

————————————————————————
Turgay Atacan yine zeytinyagi gibi su ustune cikti degil mi?

Yusuf Aysegul’e der

————————————————————————
Cakallarinizi derhal isyerimden cekin yoksa-

Cakallarinizi derhal isyerimden cekin yoksa orayi gidip mezbahaya ceviririm

AND OLSUN HEPSINI DOGRARIM

Yusuf Agabey’e cok kotu kizar-Deliyuregini harakete gecirir

————————————————————————
Bana Reis demiyeceksiniz- USTA- ben motor ustasiyim zaten

Yusuf Yasalarini verirken

————————————————————————
Birsey bilmiyorsun lan, mis musta, biliyormusun bazen tanriya inanasim geliyor, ama benimle alay ediyor. Baksana tam ben tahliye olacagim gun Miroglu geliyor.

Sana gelelim avukat bey, bugun tahliye olmassam once senin ismin cehennemin bobre hill semtinin caddesine yazicam

Turgay Atacan

————————————————————————
Tanrim aklimi oynaticam, banka bosaltmaninda bir namusu olur. Gupe gunduz kasyi soyar gibi banka mi bosaltilir? 700 milyon dolar uc ay icinde nasil pes pes cekilir! 70 tane dandik sirket bu kadar surede kurulurda 10 milyon dolar dagitilip ucurulur?

Savas Dogan Transbank ile ilgili isyan ediyor

————————————————————————
Hosgeldin Miroglu, burda hosca vakit gecirecegiz Miroglu, cok hos, butun hesaplari gorecegiz Miroglu butun Hesaplari. Basbasa. Adil bir ortamda ama ikimizden birisi burdan sag cikmayacak!

Turgay Atacan

————————————————————————
Herkez hayatina kaldigi yerden devam edecek, sen, babam, bir tek ben vicdan azabi gibi bir kenarda durup sizi seyredicem-senden ve babamdan nefret edecegim

-Butun bunlari inanarak soyluyorsan, ben suclulugu hak ediyorsam, gercekten hak ediyorsam bir kursun da ben kendi bacaklarima simaliyim, seninle ben ayni degilsek yapabilecegim Tek sey bu!

Zeynep sakat kaldigi donemler

————————————————————————
Vay Vay Vay, batil inancli, serce yurekli adama bakin

Gokce Savas Dogan’a der

————————————————————————
Yusuf Onuru icin olume meydan okur

Dostu icin dunyaya kilic sallar

Zeynep Tokus

————————————————————————
Burada Yusuf Miroglu Yasalari gecmez

-Kastedilen benim ahlak ilkelerimse her yerde gecer

Aysegul Miroglu’nun avukatligini ustlenir

————————————————————————
Miroglu muhazzam bir yetenek ve muthis bir guc

Agabey

————————————————————————
Ulan varya senin alnina Turgay Atacan imzasi atacagim ulan!

Turgay Atacan Selim’e der

————————————————————————
Biliyormusun Zeynep sen isin en kolay tarafini secmissin. Yusuf’u seviyorum o benim adamim diye dusunuyorsun. Allah askina soylesene Yusuf icin gercekten bugune kadar ne yaptin?

Aysegul Zeynep Tokus’a der

————————————————————————
Kibar ol lan kokumus yarma

Yilmaz Savas Dogan’a der

————————————————————————
And Olsun,

Kukreyen denizlere sarasilmaz daglara and olsun ki ocunuzu alincaya kadar Yusuf Miroglu olum uykusundan kalkmayacak! Kendimi korumak icin kilik degistirmedigimi biliyorsunuz. Cevremdekilere zarar gelmesin, onlarin kani dokulmesin diye Karadavut oldum- ahd ettim, bas koydum- Ocunuzu alacagim

Yusuf Miroglu mezar basinda yemin eder

————————————————————————
Ben kimim oyle mi?

Sade bir Turk vatandasi ve kizinizin can yoldasi

Miroglu telefonda Agabey’e der

————————————————————————
Cok komik

-Cok Trajik, biliyorsunuz, sabrim tukendiginde cok cirkin olurum ocu gibi bir adam

Aysegul-Turgay

————————————————————————
Allah Kahretsin! Balik bastan kokmus biz kuyrukla ugraiyoruz!

Agabey

————————————————————————
Yalnizca yarim saatin var…

Konus ulan hoduk, yiyecen ulan mermiyi kafana…

Deki caldim de, konus Azraili kapida bekletmeyelim ha?

Isa’nin olucegi an Sehmuz tetikte

Ajan hikayelerini okurken kendi yetenegimi kesfetmistim
Ağabey
————————————————————————
Eger Miroglu ile Papaz olursam sende tek oglunu kaybedersin!
Cevad Sudak
————————————————————————
Abi Savas Dogan bizi satti…

-Ne???? Bende carsi pazar dolasip onun anasini satmassam bana da Turgay Atacan demesinler ulan Hakki!

Turgay Atacan

————————————————————————
Ruhuna el Fatiha

Nonos suratli kahpe!

Turgay Selim’e der

————————————————————————
Miroglu Dunyanin en korkusuz adami benim

Turgay Atacan

————————————————————————
Herkesin cekmesi gereken acilar vardir

Agabey

————————————————————————
Tuzak her yerde Tuzaktir

Her an herkez kahpelik yapabilir

Miroglu Selim’i uyarir

————————————————————————
Senden korktugumu soylersem ne kadar mutlu olursun degil mi?

-Ne yani psikopatmiyim ben? Miroglu sen hakkaten hicbirseyden korkmazmisin?

-Karanlik adamlarla iliski kurmaktan korkarim birde kadinlardan

-Kadinlardan kim korkmazki!

Turgay Atacan-Yusuf Miroglu diyalogu

————————————————————————
Ulan sana avukatlik diplomasini verenin….. Ismin ogrenebilirmiyim?

Turgay Atacan

————————————————————————
Bir arkadasim vardi, felsefe bolumunde, cok okuyan, entellektuel bir oglandi. Kendi kendime onun rakibi ilan etmistim kendimi. Ilgimi cekmesede sirf o okudu diye okudugum kitaplar olmustu. Simdi halime bak, bir satiri tamamlamakta bile zorlaniyorum- hayati ve kendini tanimak icin okursun ama onca bilgi bir anda kaybolur gider. Ise yarayacaklari anda saklanirlar. Bilmek bazen iyi degildir.

Agabey

————————————————————————
Sen Sen ol Sakin askili kot pantalon giyme!

Miroglu Turgay’i uyarir

————————————————————————
Miroglu sen cok akilsizsin cok- insan hic degilse cesedinin yakisikli olmasini ister. Miroglu sen benim kim oldugumu daha anlamamisin

Turgay Miroglu’nu uyarir

————————————————————————
Bir daha ayaklarima dolanmiyacagina yemin edecekmisn? bak aramizda alacak verecek yok- Umur gibi altin kalpli bir dostumu oldurdun, kendi caninla odeyeceksin. Ama bir kaza oldu kardesin gitti- bu hesap burda bitti!

Ama sen sapikca bir kan davasi surduruyorsun, bu defteri kapatacakmisin?

Yusuf- Turgay Kogusunda

————————————————————————
Ne oldu? Ne yapacaksan yap hadi…Ne oldu? Yurek selanik Ciger Atina’ya da pire mi? Yoksa Yusuf..Yusuf..Yusuf

Arif Yusuf’u kizdirir

————————————————————————
Ates yakar, canini acitir- ama sonra bu aci da diner- izi kalir- sendede bu sevdanin kirli izi kalicak ama bu acida dinecek

Agabey

————————————————————————
Bu biraz firtina oncesi sessizlige benziyor sanki feci bir tayfun kopacak, bakalim bu sefer kac simsek kopacak

Savas Dogan

————————————————————————
BIR DAHA DON DON BIR DAHA

Turgay Atacan Bombaliyor

————————————————————————
Birsey bilmiyorsun lan, mis musta, biliyormusun bazen tanriya inanasim geliyor, ama benimle alay ediyor. Baksana tam ben tahliye olacagim gun Miroglu geliyor.

Sana gelelim avukat bey, bugun tahliye olmassam once senin ismin cehennemin bobre hill semtinin caddesine yazicam

Turgay Atacan

————————————————————————
Tanrim aklimi oynaticam, banka bosaltmaninda bir namusu olur. Gupe gunduz kasyi soyar gibi banka mi bosaltilir? 700 milyon dolar uc ay icinde nasil pes pes cekilir! 70 tane dandik sirket bu kadar surede kurulurda 10 milyon dolar dagitilip ucurulur?
Savas Dogan Transbank ile ilgili isyan ediyor
————————————————————————
Hosgeldin Miroglu, burda hosca vakit gecirecegiz Miroglu, cok hos, butun hesaplari gorecegiz Miroglu butun Hesaplari. Basbasa. Adil bir ortamda ama ikimizden birisi burdan sag cikmayacak!

Turgay Atacan

————————————————————————
Herkez hayatina kaldigi yerden devam edecek, sen, babam, bir tek ben vicdan azabi gibi bir kenarda durup sizi seyredicem-senden ve babamdan nefret edecegim

-Butun bunlari inanarak soyluyorsan, ben suclulugu hak ediyorsam, gercekten hak ediyorsam bir kursun da ben kendi bacaklarima simaliyim, seninle ben ayni degilsek yapabilecegim Tek sey bu!

Zeynep sakat kaldigi donemler

————————————————————————
Cok komik

-Cok Trajik, biliyorsunuz, sabrim tukendiginde cok cirkin olurum ocu gibi bir adam

Aysegul-Turgay

————————————————————————
” BU GECE DÜGÜNÜMÜZ VAR MiROGLU, AMA GERDEGE CEHENNEMDE GiRiCEZ! “

TURGAY, YUSUF HAKKINDA

————————————————————————
” KURSAGINDA YETiM HAKKI OLANLARLA DOST OLAMAYIZ, ANCAK DÜSMAN KAZANMAK iÇiN DE CAN ALIYOR DEGiLiZ… “

YUSUF MiROGLU

————————————————————————
(YUSUF) – ” KELLE Mi ISTiYORSUNUZ, TAMAM. PEKi ONURUMLA NiYE OYNADINIZ? “

(AGABEY) – ” ÖLEN BiR INSANIN ONURA IHTÝYACI YOKTUR MiROGLU… “

————————————————————————
” ENGiN DENiZLER GiBi OL YUSUF’UM… BiR TAS ATMAKLA BULANMA… ”

KUSÇU, YUSUF’A

————————————————————————
” ELBETTE MAÇLARDAN SONRA SiLAH ÇIKARAN RUH HASTALARINDAN DEGiLiM… “

YUSUF, KUSÇU’YA

————————————————————————
” YAZI GELiRSE KADINLAR KAZANIR, TURA GELiRSE ERKEKLER KAYBEDER… “

KUSÇU

————————————————————————
” BENDEN ISKENCE iLE BiR SEYLER ALABiLECEGiNi ZANNEDECEK KADAR SALAK MISIN?.. “

YUSUF, SAVAS DOGAN’A

————————————————————————
” KUSÇU NEREDESiN?.. BU CEHENNEMDE NiYE YANIMDA DEGiLSiN?.. “

YUSUF MiROGLU

————————————————————————
– SON OLARAK FiLMDEN BiR REPLiK –
(YUSUF) – ” SENi ANLAMIYORUM… ADAM BiLDiKLERiNi SÖYLEDi DiYE AGZINA MI SIKILIR? “

(BOZO) – ” NE O SUSTU DiYE AGZINA SIKTIM, NE DE BU KONUSTU DiYE… BU MEMLEKETiN

EKMEGiNi YiYiP iHANET EDEN, BiR GÜN MUTLAKA EKMEGiNi YEDiGi YERDEN KURSUNU YER… “

https://i2.wp.com/img102.imageshack.us/img102/3294/delyrek253ymwz2.jpg

Articles

Friendfeed nedir, nasıl kullanılır?

In bloggerde feed kullanımı,facebook,feed kullanımı,friendfeed,Friendfeed nasıl kullanılır,karışık,sosyalleşmek,twitter on Mart 15, 2010 tarafından yusufmirza

FriendFeed nedir, nasıl kullanılır?Facebook’ta video paylaşıp fotoğraf yorumlamak artık sıkıcı geliyorsa, çok daha eğlenceli ve kapsamlı bir dünyaya birlikte merhaba diyoruz.

Bugüne kadar hep başkalarının RSS bildirimlerini takip ettiniz. Peki kendi RSS ağınızı oluşturmak ister miydiniz? Geçtiğimiz aylarda Türkçe desteğe de kavuşan FriendFeed, Facebook’tan tutun Flickr’a, Twitter’dan Last.fm‘e kadar aklınıza gelebilecek her türlü sosyal ortam için RSS akışlarını görüntüleyebileceğiniz, daha da önemlisi kendi RSS bildirimlerinizi yayınlayabileceğiniz bir platform.
 
Siz de Yerinizi Alın

Yakın zamanda(örneğin bu yazıdan sonra) yaygınlaşacağını tahmin ettiğimiz FriendFeed‘de arkadaşlarınızın Twitter benzeri mikro blog yazılarını, beğendikleri içerikleri ve paylaşımlarını takip edebilir, yorumlayabilir ve siz de aynı şekilde kendi yazılarınızı, fotoğraflarınızı, takip ettiğiniz bağlantıları paylaşabilirsiniz.

Derin bir nefes alın, koltuklarınızı dik konuma getirin, kemerlerinizi bağlayın: Tek seansta FriendFeed kursu başlıyor!

İlk Adım: Kayıt Olun

Web 2.0 dünyasında artık herkesin en azından bir Gmail, Facebook ya da Twitter hesabı olduğunu fark eden FriendFeed, kayıt için neredeyse hiçbir işlem gerektirmiyor. Bu üç servisten birinde hesabınız olması yeterli. Biz bu rehberde Facebook hesabını temel alarak kaydımızı yaptık.

Ancak dilerseniz Gmail ya da Twitter hesaplarından da kayıt yapmak mümkün. Eğer hiçbir ağda kayıtlı değilseniz ve sosyal platformlara ilk adımı FriendFeed ile atmayı düşünüyorsanız; hesap oluşturma sayfasına girerek isim, kullanıcı adı, şifre ve e-posta bilgilerinizi doldurmanız yeterli:

Facebook ile FriendFeed Hesabı Açın

Ana sayfada gözünüze çarpacak olan Facebook simgesine tıkladığınızda, Facebook profilinize yönlendiriliyorsunuz. Burada FriendFeed uygulamasına izin vermeniz gerekiyor.

Onaylamanın ardından, FriendFeed’de akışlarını paylaşan Facebook arkadaşlarınız görüntüleniyor ve bunlar otomatik olarak ana sayfanıza ekleniyor. Profil resmi ve kısa bir profil açıklamasını da bu pencereden ekleyebilirsiniz.

Tebrikler, artık bir FriendFeed hesabına ve birkaç arkadaştan oluşan RSS akışına sahipsiniz! Şimdi sırada bu ağı biraz daha genişletmek var…

Gmail’den FriendFeed’e Adam Toplayın

FriendFeed ağınızı biraz daha genişletip, daha büyük bir kitleye seslenmeye ne dersiniz? Şimdi diğer ağlardan biraz “adam toplayalım”. Mevcut Facebook, Gmail, Twitter, Yahoo ve Hotmail arkadaşlarınızı tek tıkla seçip ekleyebilirsiniz. Biz bu örnekte SDN e-posta altyapısının sağlandığı Gmail bağlantılarını ele aldık.

Ana sayfanın sağında yer alan Arkadaşlara bak/Arkadaş düzenle tuşuna basıp, açılan pencerede Arkadaş bul/Davet et’e tıklayın. Burada istediğiniz ağı seçin. Gmail hesabını seçtiğinizde, tıpkı Facebook’ta olduğu gibi Google Hesaplar sayfasına bağlanarak, üçüncü taraf erişimine izin vermeniz gerekiyor:

Kişilerinizi eklemek istediğiniz Google hesabını belirledikten sonra Devam Et tuşuyla onay verebilirsiniz. FriendFeed Google bağlantılarınızdan FriendFeed kullananları tespit edip sizin için görüntüleyecek:

Seçilen arkadaşlara abone olarak, Ana Feed‘inizde bu kişilerin paylaşımlarını görüntüleyebilirsiniz. Aynı işlemi Twitter, Yahoo ve Hotmail için yapıp, ağınızı daha da genişletmeniz mümkün.

Arkadaşlarınızı Düzenleyin

Ana Feed’iniz epey kabardı ve artık hangi arkadaşınızın ne paylaştığını takip etmekte zorluk çekiyorsunuz. Sorun değil; hemen bir liste oluşturun! FriendFeed’in varsayılan olarak sunduğu Favoriler, Kişisel ve Profesyonel listelerinin yanına istediğiniz kadar yeni liste eklemeniz mümkün.

Bunun için Arkadaşlar sayfasına giriş yaparak, Yeni arkadaş listesi tuşuna basın. Oluşturmak istediğiniz listenin adını belirleyin ve son olarak da bu listeye eklemek istediğiniz arkadaşlarınızı seçin:

İstediğiniz kadar liste oluşturup, bu listelere arkadaşlarınızı eklemek FriendFeed‘de hayli kolay. Peki doğrudan FriendFeed içinden bir arkadaş eklemek isterseniz ne yapacaksınız?

FriendFeed’den Yeni Bağlantılar Kurun

Facebook’taki arkadaş ekleme sistemini sevdiyseniz, FriendFeed‘e bayılacaksınız! Yine FriendFeed Arkadaş sayfasına girip,arama satırına isim yazarak sonuçlar arasında seçim yapabilirsiniz. FriendFeed’in önerdiği arkadaşlar da aynı sayfanın alt kısmında yer alıyor.

Pek sevdiğimiz müzisyen Sertab Erener karşımıza çıkar da, biz eklemeden durur muyuz? Eklemek istediğiniz arkadaşın profil resminin üzerine fare imlecini getirdiğinizde, kişinin hangi ağlarını paylaştığını ve kullanıcı adını görebilirsiniz. Eklemek için ise Abone ol

Dilerseniz yeni arkadaşınızı Ana Feed‘in yanı sıra, daha önce oluşturduğunuz veya FriendFeed’in varsayılan olarak sunduğu kişi listelerinden birine eklemeniz de mümkün. Bu ekranda ayrıca yeni bir liste de oluşturabilirsiniz. Şimdi sıkı durun, size FriendFeed‘in en önemli özelliğini açıklıyoruz…

Hayali Arkadaş Nedir, Ne İşe Yarar?

FriendFeed‘i istisnasız her türlü internet kullanıcısı için vazgeçilmez bir ortam haline getiren Hayali Arkadaş özelliği, FF’e üye olmaya bir türlü ikna edemediğiniz arkadaşlar için sanal bir kimlik oluşturup, diğer ortamlardaki etkinliklerini takip etmenize yarıyor.

Türkçe tercümesi ise şu: YouTube‘da yeni videolarını görmek, yeni blog yazılarını okumak ya da Flickr‘da eklediği yeni fotoğraflardan haberdan olmak istediğiniz herkesi FriendFeed üzerinden takip edebilirsiniz!

Hemen Hayali Arkadaş sayfasına girip, Hayali arkadaş oluştur tuşuna basıyoruz. Aklımıza hayali arkadaş denince elbette tek bir isim geliyor:

Fight Club’dan çıkan çılgın arkadaşımızı ekledikten sonra, takip etmek istediğimiz internet servislerini seçiyoruz:

Facebook, Twitter, YouTube, Blogspot, Picasa ve hatta Amazon’un da bulunduğu 60’a yakın servis olduğunu hatırlatalım.

Hayali arkadaş özelliği ile yapabileceklerinizin neredeyse sınırı yok. Ancak FriendFeed‘de kullanmak istemediğinize karar verdiğiniz bir servis olursa, kaldırmak için Etkin Hizmetler

Cumartesi geceleri Fight Club‘ta ağzımızla burnumuzun yerini değiştirecek bir hayali arkadaşa da sahip olduk. Şimdi dilerseniz gruplara göz atalım…

Grupları Hafife Almayın!

FriendFeed’deki grupların, Facebook‘tan çok daha aktif ve işlevsel olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle profesyonel amaçlarla kurulmuş gruplarda yeni internet servislerine ilk davetiyeler, başka hiçbir yerde bulamayacağınız türden haberler, özel indirimler ve eğitimlere erişmeniz mümkün.

Grup Arama sayfasından arayabileceğiniz ya da RSS beslemelerine kaydolabileceğiniz grupların yanı sıra, kendi grubunuzu da kurabilirsiniz. Bunun için Gruplar sayfasında Grup Oluştur tuşuna basıp grup ismini ve kullanıcı adını doldurun.

Grubu özel olarak belirlerseniz, sadece davet ettiğiniz kişiler görebilir. Standart gruplarda siz ileti yazarken, geri kalan FriendFeed tayfası okumak ve yorum yapmakla yetinir. Herkese açık bir grup kurduğunuzda ise, tüm FriendFeed camiası grubunuza etkin katılım gösterebilir. Grubu oluşturduktan sonra açılan sayfadaki Davet et butonuna basarak FF içinden ya da dışarıdan “adam toplamayı” ihmal etmeyin.

Dilerseniz grup ayarlarını da istediğiniz an grup adının hemen yanındaki Ayarları değiştir tuşundan belirleyebilirsiniz. Peki hesap ve feed ayarlarınızı nasıl yapacaksınız?

Hesabınızı Denetleyin

Hızlı bir giriş yapıp arkadaşlarınızı eklediniz, grubunuzu kurdunuz, istediğiniz diğer servisleri takip altına aldınız. Şimdi sırada hesabınıza biraz çeki düzen vermek var. Sağ üst köşede, isminizin hemen altındaki Ayarlar tuşuna bastığınızda, hesabınıza istediğiniz şekilde ayar verebiliyorsunuz:

Sadece hesabınızı değil, anasayfanın FF’deki adı olan Ana Feed’inizde de nelerin görüntüleneceğini denetleyebiliyorsunuz. Bunun için Ana Feed çubuğunda yer alan E-posta/Anlık ileti tuşuna basıp açılan bölmede e-posta, anlık ileti veya masaüstü uygulamasına yeni iletilerin ya da yorumların gelmesini isteyebiliyorsunuz.

Masaüstü uygulaması demişken, size FriendFeed masaüstü bildirim aracından bahsetmiş miydik?

FriendFeed İçin Tarayıcıya İhtiyaç Yok!

MSN, Google Talk ve benzeri programların yanına bir de FriendFeed‘i ekleyerek, internette takip ettiğiniz neredeyse tüm içeriği sistem tepsisine taşımak ister miydiniz? Hemen FriendFeed Bildirim Aracı sayfasına giriş yapıp, get started yazan kısma tıklayarak programı indirme işlemine başlayın:

Adobe AIR tabanlı bir program kurmak istediğinizden, eğer bilgisayarınızda yoksa FriendFeed öncelikle Adobe AIR’i kuruyor. Ancak telaşa gerek yok, bunların hepsi aynı minik pencere üzerinden hallediliyor:

AIR kurulumunun ardından, FriendFeed Bildirim Aracı‘nı yüklemeye tam gaz devam ediyoruz:

Kurulumu tamamladıktan sonra, FriendFeed’de yaşanan(ya da sizin görüntülemek istediğiniz) her türlü gelişme, bu masaüstü aracı sayesinde web tarayıcısına ihtiyaç duymadan

FriendFeed Mezunları; Paylaşmaya Başlayın!

Tek derste FriendFeed kursunu tamamlayıp mezun oldunuz. Artık sırada paylaşmak var. Bunun için de FriendFeed ana sayfanızdaki kocaman satır emrinizde! İçinizden geçenleri, o an uğraştıklarınızı, bulduğunuz eğlenceli haberleri, fotoğrafları ve diğer içerikleri FriendFeed‘den paylaşın. İsterseniz Twitter‘daki hesabınıza CC‘leyin. Yazılarınıza tek tıklamayla bilgisayarınızdan fotoğraf ekleyin.

FriendFeed’i keşfetmekten yorulana kadar sayfaları arşınlayın. Hatta yeni keşfettiğiniz özellikleri ve kullanım yöntemlerini, FriendFeed sayfanız ile birlikte forumda diğer SDN okuyucularıyla paylaşın. ShiftDelete.Net ekibini FriendFeed’de görmek için ise bu bağlantıları kullanın:

http://friendfeed.com/cems

http://friendfeed.com/melihcelik

http://friendfeed.com/ozanakcora

http://friendfeed.com/saner

http://friendfeed.com/shiftdelete

http://friendfeed.com/erhankahraman

:: Siz de FriendFeed deneyimlerinizi ve sayfanızı paylaşın.

Bilgi İçin : FriendFeed

Yazan: Erhan Kahraman

SDN – http://shiftdelete.net

Kaynak: http://www.haber7.com tuşuna basmanız yeterli. başlığında o servise tıklamanız ve ardından Hesabı kaldır tuşuna basmanız yeterli. sistem tepsisinin kenarında görüntülenecek:

Articles

Siyah beyaz etkileyici fotoğraflar

In ödüllü fotoğraflar,fotoğraf bul,karışık,resim,siyah beyaz fotoğraflar on Mart 15, 2010 tarafından yusufmirza

aneta
bennipi

Zivko-Risteski
Yanire
WWWest
Wolfram-Schubert
wazari
volar
Txema-Rodriguez
tomaskaspar
Tim-Corbeel
tainted-dream
strmbrg
Stefano-Orazzini
soleildame
softspokenmc
smile
Simon-Pais-Thomas
RamonaG
raaych1
opportunistatlarge
onabibano
noisy
nino
Nick
navid-j
MustafaDedeogLu
Monique
MisterKey
mirror
mirr
Max
Mariusz-Jankowski
lolla_sig
limpidD
Keith-Foster
Julien-Legrand
Jenna-Herman
Iris
Harald-Bildner
gilad
fotouczniak
FilipO
Emir-Ozsahin
Drooper
David
Damien-Vassart
Catriona67
b-photo
borissov
Ben-Heine
Andrey-Vahrushew
Agns-Lapin